fbpx
Els teus clients, són més de dretes o més d’esquerres?

Els teus clients, són més de dretes o més d’esquerres?

La decisió final de compra té molt a veure en quin dels dos costats del cervell predomina en la personalitat del client. Si predomina el costat esquerre, les seves decisions estaran basades en raonaments lògics i analítics. En canvi si és el costat dret el que pren les decisions, aquestes estaran basades en la intuïció i l’impacte emocional que rebi. Conèixer el nostre públic és bàsic per definir el tipus de missatge que li volem fer arribar i els codis que hem de fer servir. Clients “d’esquerres” / Comunicació a través de la raó La majoria de les persones actuen en funció del que coneixen i moltes de les seves decisions obeeixen a una anàlisi de la informació I a la comparació amb altres alternatives. Quan tenim un producte o un servei totalment nou, o amb unes aportacions millors del que hi ha al mercat, el missatge que volem transmetre ha d’estar centrat en l’oferta i ha de tenir els arguments necessaris per a que el públic la pugui avaluar. I, quins són aquests arguments? Deducció – a partir d’un plantejament general I seguint unes passes lògiques (deducció) arribarem a unes conclusions finals referents al producte o missatge. Inducció – a través d’un exemple significatiu o extrem on es dóna una característica concreta, donarem peu a pensar que el producte-servei que oferim proporcionarà allò mateix. Retòrica – intentarem persuadir al públic per mitjà de les paraules, discursos, metàfores, cançons o altres figures. Analògic – buscarem identificar-nos amb unes qualitats determinades fent-ho a través de la comparació del producte amb altre de les seves característiques o la al·lusió a una referencia/persona...